Mykorrhiza


Hva er forskjellen mellom arbuskulær og ektotrof mykorrhiza? Finnes det enkle regler for hvilke sopparter som danner arbuskulær og hvilke som danner ektotrof mykorrhiza? Kommer dette bare an på soppen, eller kan samme sopp danne ulik mykorrhiza med forskjellige plantearter?

Soppulf
Replies

Les følgende:

http://folk.uio.no/klaush/glomales.htm

http://folk.uio.no/klaush/ektomyk.htm

Der vil du finne svar på det du spør om, og kanskje mer til.

Klaus

Klaus Høiland
Avdeling for botanikk og plantefysiologi
Biologisk institutt
P.b. 1045 Blindern
N-0316 Oslo