Sign In  Register

 

Runde miljøsenter


Vi treng tre nye medarbeidarar.

Biolog: Tverrfagleg arbeid innan marin og terrestrisk biologi, miljøovervaking, formidling og undervising.

Sivilingeniør - fysikar: Arbeidsoppgåver innanfor energi frå havet, fjernstyrete undervassfarkostar, miljøteknologi, datasaming, forskingsformidling og undervising.

Informasjonsmedarbeidar: Formidlingsarbeid og undervising i informasjonssenter og på nett.

For alle stillingane er det ynskjeleg med gode datakunnskapar og erfaring med prosjektleiing og skriving av søknader. Løn blir fastsett etter kvalifikasjonar og erfaring.

Send søknad til Runder Miljøsenter AS, Rundavegen 237, 6096 Runde.
Eller til post@rundecentre.no. For meir informasjon, kontakt Nils-Roar Hareide (41291107) eller Lars Gustavsen (70080800).

www.rundecentre.no/stillinger/

Stillingsnummer: 1515-2016-05-14 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: NAV Servicesenter


Replies