Sign In  Register

 

Undervisningsstillingar i programfag naturbruk/akv


Fusa vidaregåande skule er ein kombinert vidaregåande skule med utdanningsprogramma; studiespesialiserande m/formgjeving, helse- og oppvekstfag, teknikk- og industriell produksjon, restaurant- og matfag og naturbruk, samt TAF-tilbod og vaksenopplæring. Fusa vidaregåande skule har og ansvar for drifta av Hordaland helsefagskule.
Skulen har omlag 230 elevar og 55 tilsette. I tillegg kjem ca 60 elevar på vaksenopplæring og 70 fagskulestudentar.
Skulen legg stor vekt på at elevane skal trivast som grunnlag for god læring. Respekt, tryggleik, engasjement og samstemt er grunnleggjande verdiar for heile skulen sin aktivitet.
Me har ledig inntil to faste stillingar i 100%

Søknadsfrist
03.07.2016

http://www.hordaland.no/nn-NO/ledige-stillingar/undervisningsstillingar-i-programfag-naturbrukakvakultur-naturfag-og-biologi---fusa-vgs/

Replies