Sign In  Register

 

Er fang og slipp av fisk akseptabelt


https://radio.nrk.no/serie/ekko-hovedsending/MDSP25012416/23-06-2016#t=1m39s

Dette er en interessant problemstilling og trolig ikke bare for sportsfiskere.

Replies

Jeg mener en ikke skal dra opp mer enn det en kan bruke. Om det skulle bite på en fisk som er ubrukelig, så må det jo være greit å sette den tilbake. Alternativet, som har vært mye praktisert i mitt hjemmevassdrag Nitelva, har vært å la fisken råtne på land. For rundt 30 år sida var det for eksempel noen som hadde moret seg med å fylle et kassert kjøleskap med brasme. Det stod nede ved elva som en utklekkingsanstalt for fluerdead

Altså, etter mitt syn er det greit å fiske til en får nok å ta med seg. Å slippe ut igjen en og annen fisk under veis er greit. Men, når "kvoten" er tatt, eller de fleste fiskene ikke er brukbare får en slutte.

Sist jeg fisket, var i Lofoten. Da fikk jeg 7 sei på første drag. Resten av turen lot jeg snøret ligge tørt.

I yrkesfiske er måtehold ennå viktigere, for mye bifangst ødelegger bestandene. Hvis en ikke kan unngå å fange noe en ikke vil ha, må en slutte å fiske i det området.

AA
Fordelen med fang og slipp av fisk er jo at arter blir registrert (forutsetter da at de faktisk blir det). Jeg mener at det har en verdi å registrere alle fiskearter, og ikke bare matfisken.
Alle som fisker driver med fang og slipp i større eller mindre grad, ellers forholder de seg ikke til lovverket.

All fisk under minstemål skal settes skånsomt ut. All fisk som er fredet eller som er for hardt beskattet skal/bør settes ut.

fisk som skal settes ut skal behandles/håndteres skånsomt og det er viktig med fuktig hand.

Treffer man folk som ikke setter ut fisk under minstemålet bør man høflig orientere dem om regelene. Ikke alle kan norsk lov eller vet om reglene.


For sportsfiskere som driver med fang og slipp gjelder det å sette seg inn i regler og anbefalinger som f.eks:

http://tanafisk.no/fiskekort/fang-og-slipp-fiskeNå er jeg ikke noe annet enn en sportfisker som bedriver fang og slipp i stor grad. Om det er feil for enkelte mennesker får så være. Men om dette utføres på en ordentlig måte så er det neppe skadlig for fisken på noen som helst grad. I fjor fikk jeg samme fisk 2 ganger i en elv løpet av forholdsvis kort tid. Tok den ikke på samme sted, men var helt klart samme fisk. (Fisken var lett å kjenne igjen pga deformert kropp)
I en annen elv, vet jeg med stor sikkerhet at samme ørret har blitt tatt 3 ganger løpet av ei ukes tid. Ble tatt av tre forskjellige fiskere (ene gangen meg, og de andre gangene av bekjente av meg). Gikk rett tilbake til samme plass hver gang og tok ikke lange stunden før den begynte å spise og oppføre seg nogenlunde normalt.

Men det krever at fisken må behandles på best mulig måte når den skal krokes av.
Det er vel et minimumskrav at de som fisker fang-og-slipp for sportens skyld bruker kroker uten mothaker da? Hva med trippelkrok? Den skader vel mer enn en enkelkrok?