Sign In  Register

 

Leucochloridium hvorfor finnes den ikke?


Parasitten Leucochloridium paradoxum infiserer ravsnegl, og er ikke helt uvanlig her i landet.

Likevel, er det ikke mulig å registere den i Artsobservasjoner?

AA
Replies

Hvorfor den ikke ligger inne, vet jeg ikke. Det man bør gjøre i slike tilfeller er å kontakte ansvarlig for navnedatabasen til artsdatabanken, som så videreformidler henvendelsen til den som er ansvarlig å holde orden på den aktuelle gruppen I databasen.

Morten "Buggie" Stærkeby