Slimsopp, kappenålshovud på stilk, - Lamproderma ?
Desse vart funne på mose i vegkanten 15.08.2016. Brosviksåta,Gulen.
På funntidspunktet var kulene gråkvite på svart stilk. Ein liten mosedott vart putta i matsboksen for deretter å verte gløymd i bilen knapt to døgn.Kulene hadde då vorte svarte og såg slik ut som på bileta.
Synes slimsoppen frå Brosviksåta minner veldig eit funn Tove gjorde i Arendal for knapt tre år sidan:
https://www.artsobservasjoner.no/Image/399775

ArnorG
Replies

Spennendetongue
Flottte bilder, men jeg vil ikke antyde noe og artsmile
Vi får se om Eddi har en kommentar.

Per V.
Avgjort en Lamproderma. Mest sannsynlig L. arcyrioides eller L. columbinum, men denne må mikroskoperes. Mottar gjerne materialet, hvis det er samlet inn.
Materialet er no klargjort for sending og vil gå i posten over helga. Sender også gjerne litt til PerV dersom det er interessant. (sjå PM)

ArnorG
Dette viste seg å være Lamproderma arcyrioides.
Mange takk til Eddi for mikroskopering og identifisering!

ArnorG
PerV fekk også tilsendt nokre mosetilkar med slimsoppkuler. Her er eit lite utvalg av bileta dette resulterte i:Mange takk til PerV for alle tilsendte foto og for løyve til å bruke desse!

ArnorG
Eddi har no gått gjennom mikroskopidata og -bilete på nytt. Dette resulterte i ombestemming til Lamproderma nigrescens. Dette aukar registrerte funn av denne arten på Artskart med 100% frå ein til to observasjonar.
thumbsUp