Sign In  Register

 

Radioaktivt kjøtt


Man hører i blant om det radioaktive reinsdyrkjøttet. Hadde likt å vite litt mer om dette enn bare "medieversjonen". Hvorfor er det radioaktivt så lenge etter Tjernobyl-ulykken? Er det knyttet opp til maten(lav?) de spiser? Hvor skadelig er det å spise reinsdyrkjøtt?
Replies

Mattilsynet har ei side som gir en del informasjon: http://matportalen.no/Saker/1146041056.09
Det synes som om radiocesium er noe vi ikke blir kvitt før isotopen har disintegrert ned til ufarlige nivå.

Det er mye hysteri og synsing omkring dette. Jeg regner med at Mattilsynet representerer det seriøse aspekt i denne debatten.
Last edited by klaush 08 Jan 2008 18:31
Cesium 137 har en halveringstid på 30 år. I 2016 vil det altså være halvparten så mye cesium 137 i nedfallsområdene, som det var i 1986. Grunnen til at Cesium tas opp i planter er at det har lignende kjemiske egenskaper som kalium, som er en av de tre viktigste plantenæringsstoffene. Sopp og lav tar opp spesielt mye cesium, og er grunnen til høye målinger i reinsdyr (som spiser lav om vinteren) og sau når det er soppår. Grenseverdiene for reinskjøtt er 3000Bq/kg og for sau 600 Bq/kg. På grunn av at cesium 137 har en betydelig kortere biologisk halveringstid (skilles ut fra organismen) enn den fysiske halveringstiden (hos sau og rein: ca 2-3 uker) bruker man nedforing for å redusere strålingsnivået i kjøttet før slakting, hvis det viser seg å være nødvendig. Med cesiumbindere kan man redusere strålingsnivået enda raskere. Med det kunnskapsnivået vi har om hvilke områder man fikk radioaktivt nedfall, samt de kontrollrutinene som finnes, skal du være trygg på at du ikke får i deg kjøtt med høyere strålingsnivå enn grenseverdiene i Norge. Det er anbefalt at en ikke skal få i seg mer enn 80.000 Bq/år, noe som tilsvarer 26 kg reinskjøtt eller 133 kg sauekjøtt, noe som igjen tilsvarer ca 10 lam eller et helt reinsdyr (ekskl. bein) grovt regnet.


Sauebonde & Cand.Ikke
Kopi av melding:
Opprinnelig postet av JonIB

Cesium 137 har en halveringstid på 30 år. I 2016 vil det altså være halvparten så mye cesium 137 i nedfallsområdene, som det var i 1986. Grunnen til at Cesium tas opp i planter er at det har lignende kjemiske egenskaper som kalium, som er en av de tre viktigste plantenæringsstoffene. Sopp og lav tar opp spesielt mye cesium, og er grunnen til høye målinger i reinsdyr (som spiser lav om vinteren) og sau når det er soppår. Grenseverdiene for reinskjøtt er 3000Bq/kg og for sau 600 Bq/kg. På grunn av at cesium 137 har en betydelig kortere biologisk halveringstid (skilles ut fra organismen) enn den fysiske halveringstiden (hos sau og rein: ca 2-3 uker) bruker man nedforing for å redusere strålingsnivået i kjøttet før slakting, hvis det viser seg å være nødvendig. Med cesiumbindere kan man redusere strålingsnivået enda raskere. Med det kunnskapsnivået vi har om hvilke områder man fikk radioaktivt nedfall, samt de kontrollrutinene som finnes, skal du være trygg på at du ikke får i deg kjøtt med høyere strålingsnivå enn grenseverdiene i Norge. Det er anbefalt at en ikke skal få i seg mer enn 80.000 Bq/år, noe som tilsvarer 26 kg reinskjøtt eller 133 kg sauekjøtt, noe som igjen tilsvarer ca 10 lam eller et helt reinsdyr (ekskl. bein) grovt regnet.


Sauebonde & Cand.Ikke


OMR
Det er en liten feil i en god argumentasjon omkring Cesium 137 og dens biologiske egenskaper. Det hevdes at den følger Kalsium i kroppen, det er en feil jeg første gang så i en 30 år gammel utgave av Aschougs leksikon. Cesium følger Nartium i kroppen, mens Strontium følger Kalsium, Dette gjør at Cesium kan reduseres i kroppen i løpet av noen uker, mens Strontium som jo følger Kalcium binder seg til beinvevet, og blir der i laaaang tid, og som jeg faktisk oppfatter som betydelig verre. Strontium 90 har ca 28 års halvliv, og er et produkt av reaktor og bombeutslipp.

OMR
Cesium følger kalium K, ikke kalsium Ca. Det er vel navnelikheten som har gitt forvirring...

Et sentralt problem er at planter, for ikke å snakke om sopp konsentrerer K fra miljøet, så følger Cs med på lasset.

Beitedyras smak for sopp forsterker problemet med cesium.

AA