familie


hei

hvilken familie er tilhører flatmosen?
Replies

Flatmose er det ikke noe som heter. Har du et latinsk navn på den, slik at vi kan finne ut hva det riktige norske navnet er, og derfra familien?

Videre er familie et langt mer ubetydelig nivå enn orden når det gjelder moser - til forskjell fra innen blomsterplantene. Hvorfor trenger du nettopp familienavnet?
Moser deles inn i to viktige grupper, divisjoner: levermoser og bladmoser. Det er det du trenger å vite om mosenes inndeling. Familier er detaljer du ikke trenger å bry deg om når det gjelder moser, det kan du fortelle læreren. Jeg mener at flatmose er en levermose.
Flatmose tilhører slekta Radula i levermosene.
OK, ser det nå, flatmose er slektsnavnet, derfor sto det ikke i mosenavnlista på nettet. Klaus har rett, flatmoseslekta er det norske navnet på slekta Radula. De to norske artene er kystflatmose Radula aquilegia og krinsflatmose Radula complanata.

De hører til familien Radulaceae (som godt kan kalles flatmosefamilien), som hører til orden Jungermanniales (ikke noe innarbeidet norsk navn, vi kaller dem gjerne "levermoser med stengel og blad", men hvis man absolutt må, kan man kalle dem sleivmoseordenen, selv om ingen da vil forstå hva man snakker om), og som igjen hører til divisjon levermoser Marchantiophyta.