biologer overvåker laksen i lakseelver


For første gang telles laksen i elva som skiller Norge og Russland. Under oppsyn av både norske og russiske grenseinspektører har biologer svømt gjennom elva, og notert alt de har sett.


https://www.nrk.no/finnmark/_-vi-skal-unnga-a-komme-pa-land-i-russland.-det-er-det-viktigste-1.13141162