Næringsnett


Hei, har vært på feltarbeid med bio2 klassen. Har noen kunnskap til å hjelpe å sette i sammen næringnett/kjede?


Norsk navn på artene:

Vanlig korstroll
Tangsmyd
Strandkrabbe
Strand snegle
Svartskog snegle
Sau
Tangreke
Sandkutling
Kongsnegl
Japansk drivtang
Blæretang
Polloryd
Vanlig rekelo
Røddokke
Sjøsalat
Kystreinlav
Replies

Dette var en salig blanding!
Jeg ser ingen klare linjer i det hele tatt.
Som en begynnelse kan dere jo sortere materiale i produsenter, planteetere, bytte-etere og nedbrytere. Noen kan ha doble roller. For eksempel kan bytte-etere også ta åtsel, eller plantekost.

For øvrig hadde dette spørsmålet passet bedre under Spør en biolog generelt.

AA