Sign In  Register

 

Tester....


....hvorfor jeg ikke har fått noen respons på min adresseendring. Har nå sendt purring på e-post. winkReplies

Det har jeg mottatt! Det kommer et dobbeltnummer i desember. Vi hadde rett og slett ikke nok stoff til et nummer 3 nå, men nå er flere artikler er i gjære.

Tar gjerne i mot flere artikler!!! smile
NR 2 får du sammen med nr 3/4. Det er billigere å sende i bladutsendelsen. Å ettersende ett og ett koster en formue :-)
Taker og bukker. :-)