Sign In  Register

 

"Urskogen" på Gjelleråsen


I forbindelse med min faste sjekk av bunndyr i bekken nedenfor Ringnes bryggeri tok jeg en ekstra tur i dag. Da ble det tid til å nyte og oppdage naturen. Følte meg som professor Drøvel på leting etter Overflodens kilder. Det var faktisk "kildegransking" som fikk meg til å ta turen. Og slik havnet jeg i "urskogen":

I horisonten skimter en rekkverket på veien til Arcus.

Vend blikket 90 grader, og synet blir et annet...

Kråkene kranglet med korpen, det var "kra, kra" og "korp, korp" om hverandre. Oppe i lia stod et knirketre og bidro til stemningen. Elg og rådyr bruker skogen.

Som er omtrent en halv kvadratkilometer stor, klemt inne mellom kjempestore industribygg. Slike 100meterskoger er viktige. Denne har nok fredet seg selv, det er bratt som unnarennet i en hoppbakke, og skrint med jord.

AA
Replies