slik kjenner du igjen bjørneskit - bjørnebærsj


https://www.nrk.no/trondelag/slik-kjenner-du-igjen-en-bjornebaesj-1.13182657

Statens naturoppsyn (SNO) bruker DNA-analyser av ekskrementer og hår for å overvåke brunbjørnen i Norge og Sverige. Dette er det åttende året turgåere, bærplukkere, jegere og andre som ferdes i naturen blir oppfordret til å bidra.

se linken over for video:

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge.
Overvåkingen er hovedsakelig basert på DNA-analyser av ekskrementer og hår, som blir samlet inn i felt.

Innsamlingen blir utført av Statens naturoppsyn (SNO), elgjegere, beitebrukere og andre brukere av utmark.

Det blir også tatt vevsprøver for DNA-analyse fra alle døde bjørner i løpet av året.

I 2016 blir det for åttende året på rad gjennomført en innsamling av DNA fra bjørn over hele landet.

I 2015 ble det påvist 128 bjørner innenfor landets grenser ved hjelp av metoden.

Formålet er å registrere hvor mange brunbjørn det er i landet, fordelingen i kjønn mellom dem, og å beregne hvor mange kull med bjørnunger som blir født hvert år.

Resultatene fra DNA-analysene blir rapportert og formidlet tidlig i april neste år.