Kaos på Artsobservasjoner


Når jeg skulle sjekke mine egne data nå nylig, oppdaget jeg at lokalitetene mine var havnet i hytt og pine. Samme lokalitet hadde fått flere posisjoner, de befant seg ikke engang i samme landsdel!

Jeg er i dialog med AO for å rette opp, men har andre opplevd noe lignende?

Pleier å dumpe mine observasjoner en gang i året, så detaljkontrollen ved innlegging er ikke den beste. Men, jeg har innbillt meg at jeg har styring med posisjonsdata fra GPS via Excel til AOdead

AA
Replies

Har du fått noen klarhet i hva som hadde skjedd?
Har vært i dialog med AO, og fått god hjelp, men hva som egentlig skjedde vet jeg ikke riktig.

Jeg endte med å slette feilregistreringene manuelt. I de fleste tilfeller var det ingen registeringer på de feilaktige posisjonene.

AA