Et det riktig?


Hei kunne dere hjelpe med med denne oppgaven hadde vært til stor hjelp
fra eksamen 2013, jeg er ungdom på 17 år og hat biologi 2 I 3 VGs. Jeg har jobbet med eksamens oppgave og skjønnte ikke hvordan jeg skal løse den.

Hanner av Aedes aegypti lever bare en uke, mens hunnene kan leve en måned. Tiden fra egg til voksent insekt er mindre enn to uker.
Oxitec satte ut så mange mygg at det hele tiden var flere genmodifiserte enn ville hannmygg i området. Etter fire måneder hadde tallet på mygg krympet med 80 % og forsøket ble avsluttet.
c) Lag en kurve som viser hvordan størrelsen på populasjonen av Aedes aegypti kan ha forandret seg fra før utsettingene og fram til noen måneder etter at forsøket var avsluttet. Forklar hvorfor du mener at kurven kan vere slik du har skissert.

Skjønnte ikke hvordan kurven blir, kan dere hjelpe meg eller sende former (f(x)= ...)
Det hadde vært til stor hjelp.
Har prøvd å regne eksamens oppgaver og trengte hjelp med denne. Ta på forhånd om dere kunne være så snille og hjelpe til.

Tror grafen vil se slik ut: