Småfuglbestand og kattehold


Jeg lurer på hvor mye man vet om huskattenes innhogg i småfuglbestanden?
Norsk ornitologisk forening mener at det dreier seg om millioner av fugler som blir tatt av katter - uten at jeg finner noe om hvor mange millioner man antar det kan være snakk om - og jeg lurer på hvor mye det egentlig er forsket på dette? Jeg har sett en amerikansk undersøkelse som bygger på at i snitt fanger 30% av kattene 2 fugler i uka og med ca. 600 000 norske huskatter blir jo det en anselig mengde fugler - er det realistisk og tro at tallet kan være så høyt? Og vet man i tilfellet noe om hvilke fugler som er mest utsatt - arter, ungfugler, svake fugler mv.?
Jeg er opptatt av dette fordi mitt hjerte banker for både fuglene og kattene, og det er til dels temmelig steile fronter blant folk som taler enten fuglenes eller kattenes sak.
Om det skulle være slik som enkelte hevder - at arter er utryddningstruet mer eller mindre pga kattene, er det jo svært alvorlig.
Og det er også svært alvorlig om kattenes ve og vel skulle være truet, kanskje bygget på overdrevne anslag over hvilken skade de gjør.
Replies

Kattedebatten er i nær slekt med ulvedebatten. Noen liker ikke katter, og da er det ikke måte på hva skade katter gjør.

Det er klart, katter tar småfugl. Og katter introdusert på avsidelliggende øyer der det aldri har vært landrovdyr har ryddet skikkelig opp i faunen. I likhet med hva rotter og andre innførte dyr har gjort.

På den annen side, her i nord har faunaen alltid måttet forholde seg til små rovdyr, fra snømus til mår og rev, så katten er ikke noe vesentlig nytt. Det har dessuten vært huskatter her landet rundt 1000 år eller lenger.

Til slutt, så er jo dødligheten på lang sikt 100%. Det synes meg uklart hvor mange av fuglene katter tar, som ville levd opp og fått etterkommere. Om det bare blir høstet av overskuddet, gjør det lite for bestanden.

AA
Takk for aktuelt emne og godt (beroligende!) svar!
Har selv to "ungdommer" som nå i sin første vinter er veldig fokusert på alle småfuglene som myldrer omkring naboens store foringsplass, og særlig den ene katten klarer å få tatt fugl også.
Første del av vinteren var jeg i ferd med å bli ordentlig bekymret, for hun spiste meiser, særlig blå, nesten hver dag, (helst på min dørmatte, holdt på å bli gal av alle småfjærene..) Så jeg lurte alvorlig på om det kom til å bli meiser igjen til våren.
I senere tid virker det som hun ikke får tatt så mange,iallfall ikke hva jeg oppdager. Kanskje/forhåpentligvis betyr det at det var de mest dumdristige, ev. svake hun tok?
Nå blir det da spennende å se til våren når fugleunger begynner å vise seg...har bl a flere fuglekasser...

- Og jeg som skaffet katter pga mengdene jordrotter og mus....jeg får bare håpe at de går lei fugl.. :-/
Vår fauna er som sagt tilpasset små rovpattedyr. Men innfører du katter til steder hvor faunaen ikke er tilpasset, blir det kat(t)astrofalt. New Zealand er skrekkeksempel. Her har katter og rotter med, gjort kraftige innhogg i fuglefaunaen, nettopp fordi øyene ikke har landpattedyr (flaggermus unntatt), og ikke-flygende fugler og store insekter overhodet ikke er tilpasset landrovdyr. Moa-fuglene gjorde maoriene ende på tidligere.
Det er mulig blåmeis er mer dumdristig/utsatt enn andre fugler.

I den grad katta mi har fått tak i fugl på balkongen i 4. etasje, så har det vært blåmeis. Men, noen fare for bestanden var det ikke.

På hytta, der katta får være utekatt har det gått i mus.

Forrige katta var for resten zoolog, eventuelt gourmet: Spissmus på kjøkkengulvet (de er uspiselige), og smågnagere i senga.

AA
Ja, blåmeis ER mer (dum)dristige enn de fleste av de vanlige "vinterfuglene", har jeg sett gjennom årevis med foring, iallfall i betydningen tøffe, raske til å komme tilbake etter å ha blitt skremt, eller rett og slett å hoppe rett på en større fugl,eks kjøttmeis, for å ta meisebollen fra den.De kan gå på med nærmest dødsforakt. (Det må de vel for å klare å få seg mat ettersom de er mindre enn mange av de andre.)

Jeg slipper heldigvis å få gnagere brakt inn til meg (i sengen...??!!), kattene har husvære ute. Men at de i det hele tatt tar de stakkars spissmusene, er jeg litt fortvilet over ettersom de ikke spiser dem engang. De nyttige maurslukerne syns jeg jeg trenger i haven...
Her var det en del "rare" svar om katters innhugg i fuglebestander. Noen direkte feilopplysninger.

La det være sagt med en gang. Jeg er fuglenerd (dvs. meget opptatt av fugl). Jeg liker katter, men ønsker sterkt restriksjoner mot kattehold.

Sammenlikningen mellom ulvedebatten og kattedebatten har det likhetstrekk, at den er betent. Men der slutter likhetstrekkene.

Ulven er en toppredator, som alltid har tilhørt faunaen, og byttedyrene har en slags type forsvar mot ulvens form for jakt. Ulven er fåtallig der den i det hele tatt finnes, og selv i de mest ulverike områdene i landet finnes det (foreløpig) mer enn nok byttedyr, til at den klarer seg.

Katten er relativt ny i faunaen. Den er innført av mennesket, og burde således vært oppført på svartelista. Den har en jaktteknikk vår dyrebestander ikke har evolusjonert ned en forsvarsmekanisme mot. Ingen, selv ikke gaupa, er en like effektiv jeger på katte. Katten tar derfor mye smådyr/fugl. På en helt annen måte enn røpyskatt/snømus osv. Det påvirker den naturlige balansen mellom artene i økosystemet, og forskyver bestandene en god del. Nær sagt samtlige småfugl, og smådyr får en negativ bestandsutvikling, som følge av løse katter.

Problemet, og jeg tillater meg å skrive, det STORE problemet er løse katter i tettbebygd strøk. Jeg har ikke nøyaktige tall, men i et område som Grenland (hvor jeg bor), ville det ikke overraske meg om det går minst 2000 - 3000 løse katter ute hver natt. Vi er en befolkning på ca 100000, noe som gir 25000-30000 husstander. Ikke urimelig at 10% av husstandene har katter, som de slipper løs. Det blir en enormt stor rovdyrtetthet. Sett nå at annenhver katt tar en fugl pr natt (jeg tror raten er betydelig høyere, spesielt i hekketid). dvs la oss si 1000 dyr/fugl pr natt. Det gir over 350 000 dyr/fugl pr år. Bare i Grenlandsdistriktet! Her tar IKKE katter bare av overskuddsdyr, men de gjør et reelt innhugg i bestander over tid, og vil ha en betydelig påvirkning for sårbare arter, som f.eks viper i bynære strøk.

Hvordan går det an å hevde at ikke katter tar mer enn overskuddbestandene? Jeg forstår ikke.

Det burde vært båndtvang på katter, på lik linje med hunder. Spesielt om våren/forsommeren da fuglene hekker.

Ja til innekatter. Nei til frislipp av katter nattestid.

Jørn Helge Magnussen
Vi kan slå hverandre i hodet med statistikk. Naturen er ikke enkel.

For å ta viper, så er det dessverre slik at bestanden har avtatt i de senere år. Også på landsbygda. Så vidt jeg vet, er det ikke påvist en øking av kattebestanden som kan forklare dette?

AA