Sign In  Register

 

miljøinteresert leder KU tjeneste Rambøl


Vi søker deg som har en sterk og genuin interesse for å lede utviklingen av KU-tjenesten i Rambøll Miljø og helse. Du er engasjert i miljøspørsmål og evner å drive utviklingsarbeid, i tillegg til å lede større KU-prosjekter. Basert på ditt eget nettverk i markedet, og støttet av relevant ekspertise i Rambøll, har du evnen til å utvikle dine egne oppdrag og øke våre markedsandeler. Vi søker person med:
Relevant utdannelse på minimum masternivå
Ledererfaring med å bygge opp et kompetanse- og markedsområde
Erfaring med KU-metodikk og prosjektledelse
Evne til å arbeide selvstendig
Evne til å kunne ta en pådriverrolle i tverrfaglige prosjekter
Evne til å jobbe sammen med andre i team
Evne til å se ut over kundens umiddelbare behov og levere mer enn forventet
Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

http://stilling.forskning.no/Annonser/Ramboell-Senior-miljoeraadgiver-innen-konsekvensutredninger-KU
Replies