Miljørådgiver Rambøl


Miljørådgiveren vil ha ansvar for å planlegge og gjennomføre undersøkelser av bygningsmaterialer i bygg som skal rives eller andre undersøkelser av bygningsmaterialer for å fastslå innholdet av miljøgifter i materialene. Miljøkartlegging av bygg og bygningsmaterialer munner som regel ut i en miljøsaneringsbeskrivelse. Andre viktige oppgaver vil være å:
Ivareta miljø i byggeprosjekter som rådgivende ingeniør miljø
Delta i større tverrfaglige utredningsprosjekter
Styrke vår markedsposisjon gjennom aktiv deltagelse i tilbuds- og markedsarbeid
Skaffe relevante oppdrag til avdelingen
Bidra til å utvikle fagfeltet
Du vil tre inn i en bred tverrfaglig miljøavdeling med spesialister innen miljø i bygg, avfallsplanlegging, grunn- og sediment forurensning samt vann- og natur-miljø. Du vil få mulighet for å delta i og lede flerfaglige rådgivings- og prosjekteringsoppdrag, samtidig som du vil være ansvarlig for egne prosjekt.
Hvem vi søker
Vi søker deg som har en sterk og genuin interesse for miljøgifter i bygningsmaterialer. Du er oppriktig engasjert i miljøspørsmål og vil arbeide for å gjøre våre kunder i stand til å ta gode valg. Videre søker vi personer med:
Relevant utdannelse på minimum masternivå
Gjennomført RIF-kurs i miljøkartlegging eller tilsvarende erfaring/kurs
Kjennskap til Byggteknisk forskrift (Tek10) og Plan- og bygningsloven
Høy faglig kompetanse og integritet
Evne til å arbeide selvstendig
Evne til å kunne se din rolle i tverrfaglige prosjekter
Eventuelt spesialkompetanse innenfor miljø i bygg
Evne til å jobbe sammen med andre i team og samtidig er selvstendig og proaktiv
Evne til å se ut over kundens umiddelbare behov og levere mer enn forventet
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Førerkort kl. B

http://stilling.forskning.no/Annonser/Ramboell-Senior-miljoeraadgiver-miljoe-i-bygg