Skjul plassering.


Hei,

Hvordan kan jeg legge inn en observasjon, men skjule sted?

Eller kan ikke?

Hilsen, Marleen


Jeg er fra Nederland. Jeg ønsker å flytte til Norge. - Nyheter! - Jeg er i Norge! -
Jeg snakker nederlandsk, engelsk og litt norsk.
Jeg prøver å lære meg å lese og skrive norsk. Jeg beklager hvis min norsk er ikke helt riktig.
(Mine observasjoner i Nederland: http://waarneming.nl/user/photos/52304)
Replies

Kanskje du finner noe nyttig informasjon her?
http://artskart.artsdatabanken.no/FaneStatus.aspxSensitive arter

For noen arter med sensitiv lokalisering er den nøyaktige stedfestingen av koordinatene generalisert til kommunemidtpunkt og lokalitetsnavnet er gjort utilgjengelig, dette er arter som det botaniske fagmiljøet og GBIF-Norge mener bør unntas offentlighet. I de datasettene som er tilgjengelige gjelder dette følgende arter: Flueblom, honningblom, marisko, rød skogfrue, sibirnattfiol, svartkurle og trønderlav. I tillegg til disse artene har Tromsø Museum valgt å skjule den nøyaktige lokaliseringen på noen funnlokaliteter for noen flere arter.
Sensitiv lokalitetsinformasjon for artene er behandlet i samsvar med gjeldende retningslinjer. De artene der nøyaktige lokaliteter skjermes er: Brunbjørn (hi), ulv (hi), gaupe (hi) og jerv (hi), hekkelokaliteter for vepsevåk, fjellvåk, myrhauk, hønsehauk, sivhauk, kongeørn, fiskeørn, havørn, lerkefalk, jaktfalk, vandrefalk, hubro, snøugle, lappugle og slagugle, dverggås, sædgås og lappfiskand, samt myteområder for de to sistnevnte. Retningslinjene for håndtering av sensitiv artsinformasjon er under revidering. Data om sensitive arters funnsted vil senere bli tilgjengelige i en sikker autentiseringsbasert distribusjonstjeneste fra Miljødirektoratet.


AA
Takk!

Hvis jeg forstår riktig, er plasseringen automatisk skjult på noen arter.

Du kan ikke gjøre dette selv.

Hilsen, Marleen


Jeg er fra Nederland. Jeg ønsker å flytte til Norge. - Nyheter! - Jeg er i Norge! -
Jeg snakker nederlandsk, engelsk og litt norsk.
Jeg prøver å lære meg å lese og skrive norsk. Jeg beklager hvis min norsk er ikke helt riktig.
(Mine observasjoner i Nederland: http://waarneming.nl/user/photos/52304)
Det er en rubrikk på rapporteringsskjema i artsobservasjoner som viser skjul til t.o.m. Slik jeg forstår dette kan en her selv skjule funn for en periode, men ikke permanent.

https://www.artsobservasjoner.no/Home/Guidance

ArnorG
Takk ArnorG!
Jeg ser det nå i rapporteringsskjema, ja! Takk!

Hilsen, Marleen


Jeg er fra Nederland. Jeg ønsker å flytte til Norge. - Nyheter! - Jeg er i Norge! -
Jeg snakker nederlandsk, engelsk og litt norsk.
Jeg prøver å lære meg å lese og skrive norsk. Jeg beklager hvis min norsk er ikke helt riktig.
(Mine observasjoner i Nederland: http://waarneming.nl/user/photos/52304)
Det jeg har gjort, er å oppgi litt feil koordinater, med dårlig nøyaktighet (men sånn at funnstedet er innenfor radius). Så har jeg lagt til en kommentar med eksakte koordinater, som bare kan leses av de med admin-tilgang.

Dette er jo mest aktuelt for planter, sopper, lav og fuglereir (+?). Registreringer som ikke flytter så mye på seg som fugler og pattedyr, for eksempel.