arv
vet noen hvordan man løser dette
Replies

Dette er vel en klassisk skoleoppgave om arvelighet.
Løsningen er å lese hva læreboka sier, og se bort fra det spesielle at dette gjelder mygg.

Systemet er det samme for mygg, erteplanter, bananfluer og mennesker.

AA
har desverre ikke tilgang på bok, derfor trenger jeg hjelp
Dette er et stort emne, så jeg har verken tid eller lyst til å skrive en lærebok her. (Synes ikke det var enkelt å finne gode nettsider heller...)

Det er ingen annen råd enn at du må få tak i ei lærebok. Dette er grunnleggende pensum i biologi. Biblioteket burde kunne hjelpe deg.

En annen sak, er at jeg er nokså sikker på at det ligger en løsning på problemet ett eller annet sted i nærheten av der du fant oppgaven.

Om noen bare gir deg fasit, så blir du ikke klokere av det.

AA
okei men hva med D kan det bli hanner som har begge de to ressevice genene ?
Sett opp kryssingsskjema, og se hva du finner...

AA
Man kan ikke tvinge elever til å skaffe seg bøker om det viser seg at de følger med og tilegner seg kunnskapene. Men jeg skjønner ikke helt vitsen med å ta biologifaget uten bøker. Noen skoler låner jo ut bøker. Om noen fylkeskommuner er så rike at de gir bort bøker i VGS vet jeg ikke. Privatister må selvfølgelig ta eget initiativ, men å sitte å lese læreplanen om og om igjen og så planlegge hvilke artikler/bøker/websider osv man skal lese er jo å gjøre det usedvanlig vanskelig for seg selv.

Her er heller ikke noe forslag til forståelse så vi aner jo ikke hvor langt biolog988 er kommet med oppgavene. Kanskje er de allerede innlevert og godkjente?

Noe av problemet er at nybegynnere blir forvirra av skrivemåtene. Noen artikler bruker f eks / for å skille de to allelene i et genpar. Som f eks i a) E/e G/g XFd/Y Kanskje blir det unødvendig med delestreken.

Et tips kan derfor være skriv genkombinasjonene som de skrives i oppgaveteksten. X og Y bokstavene for de hele kromosomene kommer ofte i tillegg. Her Ee Gg XFdY, de kobla genene i Xkromosomet kommer altså som tilleggsbokstaver bak Xen.

b) Igjen kan man være kritisk til oppgavetekst. Hvorfor skal man forvirre elevene ekstra. Man skal skrive opp allelkombinasjonene (genotypene) i kjønnscellene i eksemplet i figuren. Det må det jo bli når man skal bruke bokstavene. Men så står det slik: "..bruk bokstavene til å vise fordelingen av kromosomer/kromatider på fire ulike datterceller etter en meiose"!

Dette er jo rett og slett tull! Etter meiosen er det fire haploide datterceller som nevnt. Disse er ikke fire ulike når man ser bort fra rekombinasjoner og overkorsninger. De er to og to like som resultatet av meiose II. Så om det skal nevnes fire mulige kombinasjoner etter en meiose så blir det feil, men f eks 2 stk eGX og 2 stk EgY kan nevnes, men det spørres jo ikke om det. Tilsammen er det 8 mulige kombinasjoner (2^3), men det er jo heller ikke det det spørres om! Man kan i dette tilfellet nøye seg med å skrive X siden de to genene er kobla og normalt følger hverandre ved delingene.

I tillegg øker man muligheten for forvirring med å fortsette med en tekst som hører til oppgave c) riktignok samme case fra a).

c) Der får man lage et krysningsskjema med 4 x 4 = 16 mulige kombinasjoner (dihybrid krysning). Jfr caset i oppgaven foran. Blir litt enklere skriving når man ikke tar hensyn til koblinga men et av genene er altså eksempel på kjønnbundet arv XD eller Xd, siden hunnen er heterozygot for det. Så får man se hvor mange ganger de forskjellige går igjen og regne ut prosenter som tilsvarer sannsynlighetene.

d) Når skjemaet i c) er laget blir det lett å finne ut at 2 av 16 gir en viss kombinasjon, om ikke flere wink.