Museum Stavanger: Avdelingsdirektør naturhistoriehttp://www.museumstavanger.no/aktuelt/avdelingsdirekt%C3%B8r