Celleåning - næringsstoffer i kostholdet


Hei!
Jeg har fått noen spørsmål i timen som jeg trenger litt hjelp med:

1. Kan fettforbrenning foregå anaerobt? –Begrunn svaret!

2. Glukose består av 6 C-atomer. Hvorfor tror du fullstendig forbrenning av en fettsyre på 6 C-atomer gir mer energi i form av ATP?

3. Hvor mye energi (kcal eller Joule) gir fett i forhold til proteiner og karbohydrater?

4. Hvordan utnyttes proteiner i metabolismen?

5. Forklar hva negativ og positiv tilbakekobling er.

Jeg vet det er en del spørsmål, men setter stor pris på hjelp.smile
Hilsen Silje-Marie
Replies