Sign In  Register

 

Hvilke 2 steiner/bergarter ?


Funnet i skogen i et lite jordskred på Gvarv i Telemark.
Steinen kan fint holde på en kjøleskapsmagnet. Litt tung i forhold til størrelsen:
Steinen under er funnet i en bekk i Grunningsdalen ved foten av Lifjell i Telemark. Veldig tung i forhold til størrelsen, minner om en jernklump med brente skorper. Veldig magnetisk:Hilsen Ansie
Replies

Du har nok funnet rester av jernvinning, slagg fra produksjon av jern.


I gammel tid fra jernalder til ut på 1700-tallet ble det produsert jern fra myrmalm i ovner som denne. (En rekonstruksjen laget av Borre vikinglag.)

Slik ser slagget ut når det er ferskt.

AA
Takk for svar smile ... tenkte at "stein" nr 2 kunne være noe slikt, men mener du den første også ?

Hilsen Ansie
Last edited by Ansie 11 Apr 2017 22:50
Kjenner det er litt artig å eie denne jernklumpen nå smilesmile


http://www.seljordportalen.no/kategori_valgt.php?kategori_id=101&gruppe_id=31


Smylimoen: Eit uvanleg fint område ved Grunnåi med merke etter eldgamal busetjing attende til jernalderen. Gravhaug og gravrøyser i nærleiken av bustad. I dei seinare hundreår er plassen bruka til tradisjonell staulsdrift. Elvesletta ved Smylimoen er rik på formelement som gamle elveløp og flaumløp. I samanheng med elvesletta ligg det ei gjengroingsmyr. 


Hilsen Ansie
Det er nok slagg alt sammen. Det er ellers et kjennetegn på malm og slagg at det er "påfallende tungt".

Morsomt det du opplyser om funnstedet. Det var visst ofte slik at jernovner ble bygd på elvekanter. Antakelig passet det å bruke en bratt elvekant, slik at en slapp å grave ei grøft foran ovnen.

Her jeg sitter nå har jeg dårlig nett-tilgang, men om du søker på jernblester tror jeg du finner mer stoff om prosessen.

AA