Sign In  Register

 

Karboksylsyrer


Hei!
Kan noen forklare meg grundig hvorfor COOH-gruppa er sterkere enn OH-gruppa? Vi har gått igjennom det på skolen, men jeg husker ikke helt hva læreren mente. Det var noe med at elektronene samlet seg om C-atomet eller noe?
Replies

Det er riktig. Det ekstra oksygenatomet bidrar til å trekke elektronet vekk fra hydrogen, slik at det blir mindre bundet.

For øvrig bidrar også andre atomer som er knyttet til C til å komplisere bildet. Syrestyrken avtar når lengden på karbonkjeden øker.

Aromatiske alkoholer som fenol er "surere" enn alifatiske alkoholer som etanol.

AA