Skog og hjortedyr


Eg utfordrar av og til skogeigarar til å plante furu og ikkje gran. Så får eg høyre at dei må plante gran, for elgen et opp furua. Er det slik?

Eg var oppi ei li i går. Der var det på oppsida av skogsvegen eit felt med 20 år gamal furu. Det såg ut til å stå ganske fint. På nedsida av vegen var det også hogd furu, og der var det planta gran. Eg trur denne plantinga var noko nyare, mellom 10 og 15 år gamal.

Det er ingen tvil om at det er eit problem med å få opp ny skog på nedsida av skogsvegen. Men går det betre med gran? Ein av dei beste granene var den eg tok bilete av. Det var tilsvarande på hassel, rogn såg eg knapt, og eineren, ja den har fått ein runde hos gartnarane på fire bein:

Her er det ikkje umogleg å få opp furu som følgje av elg, men umogleg å få opp skog i det heile fordi ein har satsa på å ha mange hjortedyr, aller mest hjort, å jakte på. Det var gjerne eit unnatak, men gråor er gjerne ikkje det skogbruket har tenkt å satse på.

Det er sjeldan eg har sett dette så tydeleg som her, men eg ser tendensane stort sett over alt der hjortedyra går også om vinteren.
Replies

Når hjortedyra gir seg på bartrær, så er det etter min mening et tydelig tegn på at bestanden er for stor.

Etter at det ble slutt på å sende krøttera til skogs, er elg og hjort blitt våre nye "husdyr". Å påstå at de er for mange, er som å banne i kirkaevil

AA
Er jo kanskje litt greit med litt kunnskaper også ikke bare meninger. Om man rydder ut det meste, så spiser selvfølgelig hjortedyra det man planter. Enten det er gran eller gras. Det kan høres ut som kverulering, men dyra spiser faktisk variert og de beiter etterhvert som de vandrer. Og blir det for mye dyr så må de ta det de finner, kan ikke alltid velge det beste for det har de allerede spist opp, f eks rogn i mange områder. Det skogeiere vil er ofte omtrent det samme som hageeiere, de vil ha inn planter som det lokale dyrelivet ikke kjenner igjen som mat og som dermed får stå i fred eller til og med er giftig.

Det burde være kriminelt å opptre så egoistisk i naturen som vi alle har til låns noen år. Hvis lokale planter f eks de vanlige urtene, lyngene, høgstaudene, busker som vierartene, trær som rogn, bjørk, osp furu osv fikk stå i fred ville hjortedyra ha variert kost. Og som oss trenger de også å spise grønt om vinteren, f eks einer, furu, lyngarter. Nylig ble det publisert noe i sensasjonelle vendinger, det ble mindre skader på barskogen når der var en viss prosent bjørk. Så langt er altså enkelte kommet fra naturen at slikt må forskes på og fastslåes.

Men selvsagt er det for mye dyr. På Vestlandet er det svært krevende å jakte. Hvordan kan man vedlikeholde en dyktig jegerstand som bor i byene og noen korte dager på høsten er de ute mot en blodpris til grunneierne. Det er ingen selvfølge at dette skal virke bra over tid, flere år på rad er det skutt pluss/minus 40000 hjort i Norge. Allikevel opplever man at den blir stadig vanligere i det mest vinterkalde området i Sør-Norge og man registrerer at hjort fremdeles ikke jaktes i enkelte kommuner i sør, virker merkelig.

Elg har vi jo hatt for mye av mange steder Norden. Og det kan det fremdeles være noen steder. Kommer rovdyra inn protesteres det ofte også fra jegerkretser enda det regnes med at rovdyra tar lite av hjorten. Og vi tror jo heller ikke alltid på jegerne når de et øyeblikk hevder at gaupa har utryddet rådyra i et område, ulven har tatt så og så man elg og så gå de ut å skyter både rådyr, hjort og elg i de samme områdene. Da kan liksom ikke alle påstander være så riktige.