Sign In  Register

 

Organiske forbindelser


Hei!
Kan noen forklare meg litt rundt kokepunkt og vannløselighet hos ketoner, etere, estere og aminer? Synes boka forklarer det veldig dårlig. Hadde vært fint om dere kunne henvise til hvorfor det blir slik av bindingene mellom atomene!
Takk for all hjelp
Replies

Dette handler om polaritet. Polare stoff løses lett i polare løsemidler, der vann er et hovedeksempel på polar løsemiddel.

Når det ikke er snakk om ioner, så skyldes polaritet at elektronene i molekylet er ujevnt fordelt. (De tiltrekkes av ett atom på bekostning av naboene.)

Oksygen i dobbeltbinding er forholdvis polart. Oksygen med to enkeltbindinger er noe mindre polart. Omgivelsene spiller også en rolle. Den polare virkningen blir "motvirket" av apolare omgivelser, for eksempel en kjede av karbonatomer. Derfor er for eksempel en eter mindre polar enn en alkohol med samme bruttoformel.

Polariteten virker også på kokepunktet. Polare stoff blir sterkere holdt sammen av elektrisk tiltrekning. (Spesialtilfelle hydrogenbindinger).

Nitrogen i amin kan også være polart, i noen tilfelle så mye at det dannes ioner av typen. -NH3+

Håper dette kan være litt til hjelp. Det var i slutten av forrige århundre at jeg studerte kjemi...

AA