Filosofi: spm om livskvalitet


Hei, jeg ser at det tidligere har vært mange bra og dype diskusjoner om div verdensproblemer her, så jeg tenkte å prøve å starte en til. Jeg har grublet litt på en ting i min evig søken etter meningen med livetbigsmile

Hvis man noen gang skulle finne en måte å sammenligne livskvalitet på en god og skikkelig måte(rent hypotetisk). Og vi så hadde sammenlignet oss(det moderne mennesket) med ville dyr og urmennesket. Hva tror dere resultatet ville blitt? Vile vi ha de bedre, verre eller helt likt?

Jeg tenker at urmennesket f,eks hadde ekstremt mye mer fritid, fikk bedre trening, mer naturopplevelser, mindre stress, mer solys og kanskje til og med bedre kosthold. Men på en annen side levde de jo med konstant tannverk, sykdom og vold. Nå skal det sies at dette fortsatt preger livet hos mange folk, men allikevel ikke like ofte som da.
Jeg tenker også mye på den faktoren at vi er genetisk spesialtilpasset til akkurat det livet vi levde da, og ikke samfunnet vi lever i nå.

Jeg husker jeg hørte om en biolog(husker ikke navnet) som hadde en teori om at Homo Sapiens var i en overgangsfase fra å være simple flokkdyr til å bli en eneste stor eusosial koloni slik som maur og bier. Men at vi enda ikke var "gode nok" til dette siden genene våre ikke har rukket å følge utviklingen. Men at etterhvert som vi tilpasser oss kolonilivet, vil muligens problemer som krig osv minke.

Kanskje livskvaliteten hos det moderne mennesket vil ha en minkende kurve de neste tusen år for så å øke igjen når vi har tilpasset oss bedre til å leve i kolonier. Jeg ser for meg en haug med folk med den samme alturistiske oppførselen som maur. Må jo bli fint :)

Kanskje det er i sånne overgangsfaser at populasjonen innenfor en art lider mest. Fordi den sosiale utviklingen i flokken rett og slett begynner å kjøre på med et enormt, nytt seleksjonspress. Som dermed skaper en økt belastning på individet og redusert livskvalitet.
Kanskje det er det som er problemet med mennesker i dag og som er grunnen til visse negative trender i f,eks psykisk helse.Så det er nok ikke selve det eusosiale samfunnet som er feil, men kanskje forholdet mellom individet og samfunnet ikke er helt parallellt.
For hvis jeg ser på en eusosial og en solitær veps og skulle tippe hvem av dem som er mest lykkelige så virker de jo like travle og livlige begge to. Fordi da har de jo begge to et godt samsvar mellom sin levemåte og sin genetikk. For den eventuelle lidelsen som en eusosial veps må igjennom når den ofrer seg for felleskapet vil jo sikkert bli belønnet i andre goder som en solitær veps ikke har slik at livskvaliteten kanskje vil ende opp tilnærmet lik.

Håper det er noen som er noen inspill på dette selv om det blir litt svada.Replies

Jeg tror livskvalitet handler om å ha det like godt, og helst litt bedre enn naboen. Skalaen er relativ, ikke absolutt.

Noen av de fineste stundene i livet har jeg hatt på tur, uten annet enn det jeg kan bære med meg. Og likevel passer ikke en slik asketisk livsstil meg i det daglige. Grunnen er rett og slett at til daglig er jeg omgitt av andre som har mye, og da vil jeg også ha det...

De eusosiale er rene slavesamfunn, der meningen med livet er å tjene den ENE. Det er laget finurlige regnestykker i et forsøk på å vise at arbeiderne også tjener på opplegget, men de tror jeg ikke på. En like grei forklaring vil være at for det ene individet som står for forplantningen vil det være en stor fordel å være omgitt av slaver.

Noen maurarter løser dette problemet ved å bruke slaver av en annen art, da faller hele argumentet om "arbeidernes nytte" bort.

Jeg forestiller meg at eusosiale samfunn kan ha oppstått ved at et solitært individ har hatt flere avkom enn det kan fostre. På grunn av underernæring har avkommet blitt sterilt. Men, hunnene har fortsatt "morsinstinktet" i behold, og har deltatt i pleien av sine søsken. Hannene har ikke hatt noe å bidra med i yngelpleien. Derfor har arbeidsstyrken utviklet seg til å bestå av sterile hunner.

Eusosiale samfunn er ellers ikke spesielt fredelige. Maurstater ligger i krig med hverandre. I bisamfunn lever dronningen på nåde. I tillegg er det forutsatt at en skal ofre seg for det "felles gode".

Jeg tror at når basisbehovene, som å være varm, tørr og mett, er dekket, så det viktigste å være blant likemenn. Den viktigste stressfaktoren i vårt samfunn er at "andre har mer".

Tror de nordiske samfunnene har funnet en slags likevekt her. Vi er nokså jevne, uten å være manisk opptatt av likhet. Fra naturens side, tror jeg det skyldes at ressursene har vært så spredt at ingen har kunnet ta monopol på dem. I mer fruktbare regioner har det som regel oppstått en adel, som gjør krav på ressursene. Resten av folket må da finne seg i å leve på adelens nåde.

Overdreven likhet har endt med katastrofe. Om alle er like, så er det alltid noen som er likere enn andre.

AA
Kopi av melding:
Opprinnelig postet av dendrobates


Hvis man noen gang skulle finne en måte å sammenligne livskvalitet på en god og skikkelig måte(rent hypotetisk). Og vi så hadde sammenlignet oss(det moderne mennesket) med ville dyr og urmennesket. Hva tror dere resultatet ville blitt? Vile vi ha de bedre, verre eller helt likt?Jeg tror ikke det ville være stor forskjell.

I dag har de fleste på kloden grei mattilgang og fysisk trygghet - som er viktig. Men som Limnoan skriver, kanskje litt indirekte, det handler også om forventlingene man har til livet.
Kopi av melding:
Opprinnelig postet av Limnoan

De eusosiale er rene slavesamfunn, der meningen med livet er å tjene den ENE. Det er laget finurlige regnestykker i et forsøk på å vise at arbeiderne også tjener på opplegget, men de tror jeg ikke på. En like grei forklaring vil være at for det ene individet som står for forplantningen vil det være en stor fordel å være omgitt av slaver.

Det er ikke noe finurlig eller hokkus-pokkus rundt dette regnestykket - det er ganske så enkelt og rett frem. Men, det er basert på at det er individets gener som tjener på ordningen, ikke individet selv. Men denne argumentasjonen brukes også til å forklare alle andre fordeler og ulemper ved indivders adferd og utseende.
Det blir også feil å si at individene "ofrer seg for fellesskapet". De ofrer seg for sine egne geners overlevelse og spredning - gjennom sine søskners overlevelse og fremtidige reproduksjon.


Stefan
 

© 2000-2021 BIO

powered by : Snitz Forums MVC © 2000-2021
Forum ver: 1.1.6.9