Sign In  Register

 

Baser


Hei!
Hvorfor føles baser glatte? Er det fordi de løser opp fettstoffer i huden? I så fall, hvordan?
Replies

Jeg antar du kan ha rett. I så fall handler det om forsåping.
https://snl.no/fors%C3%A5pning

Da danner det seg såpe, som er glatt på grunn av måten såpemolekylene er bygd på. Med et hydrofilt "hode" og en hydrofob "hale".

Forsåpingsteorinen skulle ellers være mulig å teste:
1) Hvis base forsatt kjennes glatt om en tar på den med tynne hansker, må glattheten skyldes noe annet.

2) Glattheten kan undersøkes ved å måle friksjon. Ser for meg to glassplater med væske mellom. Enten vann eller lut. Så kan en på en eller annen måte teste hvor lett de glir fra hverandre.

AA