Naturkriminalitet er visst greit


Etter en restaurantørs plukking av nærmere 4000 egg av den fredete fiskemåken, er rettssystemets reaksjon en dom på betinget fengsel i 45 dager og økonomisk svie på 27.000 kroner.

Lenke til artikkel.
Replies

Eg merka meg spesielt denne formuleringa:
"Bakgrunnen var blant annet at retten ikke mener det ble bevist at 58-åringens virksomhet har påført uopprettelig skade på fiskemåkebestanden."

Uoppretteleg skade er vel juridisk først når ein tar livet av den nest siste fiskemåka, så det skal vel gjerne litt til det ....

Viss måkereira hadde vore frå jarnalderen, så ville vi nok ha sett anna straffenivå.