Replies

I en Trumpsk verden, går det an å forså innsigelsene. Nyanser blir borte, og enten er du for oppdrettslaks, eller mot.

Det er viktig å få fram de negative sidene ved oppdrettslaksvirksomheten, men i en tabloid verden forsvinner også de positive sidene, om det blir et sensasjonsoppslag om farer.
Ja,

det er viktig å være balansert, men det virker som om deler av oppdrettsnorge mener at alle som kritiserer - ja selv balanserte forskere - ikke skal ha rett til det og i alle fall ikke rett på forskningsmidler til videre forskning.

Ensretting slik det var i gammelkommunistiske land slik som Sovjet kan umulig være en farbar vei i et demokrati som vårt...

Kritikk er viktig for at noe skal kunne bli bedre - legger man lokk på forskerne og en debatt skader det den som gjør dette.

Oppdrettsnæringens omdømme faller raskt fra undersøkelse til undersøkelse. Hvorfor? Jo, fordi folk er ikke dumme - de ser problemene og ensrettingen og ser at de som kritiserer blir straffet...