50 år siden teorien om endosymbiose!
I dag er det 50 år siden Jostein Goksøyr (UiB) publiserte sin teori om endosymbiose i Nature! Årets BIO-konferansen har tittelen SYMBIOSE og markerer dette jubileet. Hold av dagen, fredag 3. november.
Jostein Goksøyr foreslo at overgangen fra prokaryotiske til eukaryote celler kunne ha skjedd med endosymbiose (via et "coenocytic relationship" slik han formulerte det). http://www.nature.com/nature/journal/v214/n5093/abs/2141161a0.html
Noen få måneder tidligere, hadde en lignende idé blitt publisert av Lynn Margulis. Margulis møtte mye motstand for denne ideen. Goksøyrs arbeid ble imidlertid stort sett oversett.
Margulis og Goksøyr møttes i Bergen i 1995, og Margulis skal ha sagt at "det er ingen tvil om at Goksøyr var tidligere ute enn jeg med å publisere den riktige forklaringen på de eukaryote cellenes opphav " [Anders Molven, UiB-Magasinet, 4/1995: http://org.uib.no/uibmag/4-95/33.html]
Se også: https://en.wikipedia.org/wiki/Symbiogenesis og merk at no.wikipedia heller ikke nevner Goksøyrs arbeid!