Veiledning ifht til oppgave


Hei! Jeg sliter litt med en oppgaveformulering. Oppgaven er følgende

"Jorda er hjem til mange ulike arter. Hva er felles for de levende organismene på jorda, og hvordan påvirkes de av eget levesett og miljø?

Og noen av de aktuelle kompetansemålene jeg kan velge selv er
- Stråling og radioaktivitet
I denne har jeg tenkt og velge( forklare hva drivhuseffekten er, og gjør rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren).

Bærekraftig utvikling(et annet kompetansemål knyttet til oppgaven)

- Undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem

Bioteknologi(det tredje kompetansemålet i oppgaven)
- Forklare genetisk kode og hovedtrekkene i proteinsyntesen og gi eksempler på hvordan arv og miljø samspiller
- Forklare begrepene krysning og genmodifisering og gi eksempler på hvordan bioteknologi brukes til modifisering av egenskaper hos planter og dyr.

Jeg sliter litt med og klare og sette sammen en sammenhengende powerpoint om dette, da jeg ikke helt skjønner hva oppgaven går helt ut på. Kan noen hjelpe?