Hvor mange slags sopp?


Vi lurer på hvor mange slags sopp det finnes i Norge?
Replies

Hvor mange sopp i Norge? Litt vanskelig å svare eksakt, men ca. 5000 arter sopp og 1500 arter lav, dette vil si kjente arter. Slår vi sammen sopp og lav blir det omtrent 6500 arter. I de 5000 artene sopp inngår både store, iøynefallende arter i skog og mark og på trær, og små sopper som forårsaker plantesjukdommer, muggsopper, gjær, skimmel, fotsopp osv.

Klaus

Klaus Høiland
Avdeling for botanikk og plantefysiologi
Biologisk institutt
P.b. 1045 Blindern
N-0316 Oslo