Enorme skogområder vernet.


Regjeringa verna i går 94 kvadratkilometer med skog fordelt på 19 område. Dette vert i enkelte media framstilt som store skogsområde, ja til og med enorme. Det samla verna arealet vil få plass i eit kvadrat som er knapt ei mil i kvar retning. Det vil sei at ein nokolunde sprek person ikkje ville hatt problem med gå rundt arealet på ein dag dersom det var samla i ein teig. Gjennomsnittleg storleik på dei einskilde verneområda vert 5kvadratkilometer. Så eg ville heller ha skildra det slik "Staten har verna 19 små areal med skog."

ArnorG