Sign In  Register

 

Moralens evolusjon


Hei.
Hva tenker dere om moralens evolusjon? Har våre ideer om drap, vold, stjele, kjønnsroller en evolusjonær forklaring? Kan det ikke tenkes at Homo Sapiens, evt tidligere homo-arter gjennomgikk selektivt press som utviklet slike holdninger for en art som overlevde i aller høyeste grad ved å være sosial?
Replies

Det er helt klart en evolusjonær fordel "å være snill". Det er en stor fordel om andre er snille med deg. Men, da må du gjøre gjengjeld. Hvis det blir for mange snyltere i systemet bryter det sammen.

I dagens verden kan en se flere stadier i denne utviklingen. Fra samfunn der "alle" sloss mot "alle" til samfunn preget av tillit. De siste er gjerne de mest velfungerende.

Biologisk har en satt frem en teori om at dine gener kan fremmes ved at dine slektninger lykkes. I utgangspunktet gjelder det mellom nære slektninger, men i komplekse samfunn blir det utvidet til "hele flokken".

AA