Sign In  Register

 

Neandertalerne og oss.


Jeg har en stor interesse for menneskets evolusjon, og har skrevet ett langt innlegg om mine teorier og spørsmål omkring neandertalerne, hvordan homo sapiens og neandertalerne samhandlet og også om neandertalernes undergang. Informerer om at flere påstander kan se ut som om jeg beskriver fakta selv om det bare er min egen teori. Blant mange teorier finnes mange spørsmål, og jeg håper det er interesse for en diskusjon rundt disse temaene.

I mange tusen år levde Homo sapiens og neandertalerne sammen i Europa, de døde ut for 30-40 000 år siden mens vi er her fortsatt. Teoriene og forklaringene på dette er mange, feks at de ble utkonkurrert av oss fordi vi var mer intelligente og var flinkere til å omstille oss og hadde lettere for å overleve klimaendringer og naturkatastrofer. Det sies også at homo sapiens kan ha drept neandertalerne og så videre.
Nyere forsking gir meg inntrykk av at homo sapiens og neandertalerne var veldig like, spesielt når det gjelder intelligens. Vi har også noen prosent av genene våre fra neandertalerne, som beviser at de to artene har formert seg med hverandre. Dette mener jeg tyder på at artene ikke var mer ulike enn at de kunne leve sammen uten særlig større problemer enn forskjellige kulturer kan blant vår egen art. En påstand om at denne formeringen skyldes voldtekter har jeg vanskelig for å forstå, iom at disse barna og barnebarna som nok også var litt annerledes da også måtte vert voldtektsmenn for å føre genene videre.

Bilder av rekonstruerte neandertalere viser at de så litt annerledes ut enn oss, men ikke mer enn at de umulig kan ha skjønt at de var forskjellige arter med mindre deres adferd og intelligens var større enn at det kunne oppfattes som kulturelle forskjeller.
Det sies at det er usikkert hvor langt neandertalerne var komt i utviklingen av språk. Neandertalerne hadde de samme genene som oss når det gjelder språk, men språk må læres og har hatt sin egen evolusjon. Men om deres språk var mindre utviklet enn vårt tviler jeg på at homo sapiens kunne forstå noe mer enn at de snakket ett annet språk og skjønt lite uansett. Sapiens ville derfor ikke kunne avslørt hvor primitivt deres språk (og neandertalerne selv) evt var. Ett hybridbarn som vokste opp med sapiensmor ville uansett kunnet lært seg morens språk siden genene for språk er felles mellom artene.

Neandertalernes undergang:
Vi vet at det ble hardere tider pga istiden. Neandertalerne tålte kulde bedre enn oss, men vi var smartere derfor klarte vi å tilpasse oss og overlevde mens de døde ut. En annen teori er at et vulkanutbrudd førte til at størsteparten av neandertalerne direkte og indirekte døde ut som følge av dette. I mitt logiske hode ville begge artene bli like påvirket av disse klimaendringene og katastrofene. Hva om befolkningen av begge arter ble kraftig redusert?
Senere kan store flokker med homo sapiens innvandret til Europa fra Asia og Afrika. Befolkningsveksten som følge av dette har tvunget artene til å leve tettere på hverandre. Og ved formering artene mellom har neandertalerne rett å slett forsvunnet i mengden pga sitt mindretall i forhold til sapiens.

Som eksempler på min teori om at artene samhandlet mener jeg vi kan se på våre egne moderne multikulturelle samfunn der rasisme mot mennesker forskjellig fra oss selv tidligere var like naturlig som det er uakseptabelt i dag.
Replies