De jordiske levninger av en Habenix

Dette synet fikk meg til å tenke på et bilde av Kittelsen:

Innfødte av Majoristammen opdager de jordiske levninger av en Habenix
http://www.kittelsen.ru/archive/innfodte_av_majoristammen_o.jpg

Åtselgraver hetet Nicrophorus på latin, det betyr "likbærer". Denne billa bærer navnet med rette. Den enslige billa veltet spissmusa rundt. Da jeg kom dit i dag var dyret sporløst borte. Muligens var det en liten gravhaug på stedet, men det er jeg usikker på.

(Habenix kommer av tysk "haben nix" = har ingenting.)


AA