Sign In  Register

 

Hva kan jeg gjøre ved feil/mangler på Naturbase?


Hei,
Ved hytta vår i Valdres finnes mange flotte (kulturpåvirkede) barskogområder, og to jeg er spesielt interessert i. Den første er ikke registrert i Naturbase. Der er det enorme mengder med hengelav på trær, store døde trær her og der, samt arter typisk for gammelskog (Lavskrike, Tretåspett)

Den andre er registrert i Naturbase (2007) men gitt verdivurdering C ( lite død ved pga plukkhogst og fattig vegetasjon), selv om sørlig del "ikke er undersøkt". Her synes jeg selv det er masse død ved, i alle faser av nedbrytning.

Er dette typisk? Finnes det noen jeg kan tipse? Skal kommunen systematisk undersøkelse alle områder, eller skjer dette på bestilling?

Fra område 1:

Fra område 2:


Replies

Det er vel to steder du kan henvende deg:
- kommunens miljøavdeling
- fylkesmannens miljøavdeling

https://www.fylkesmannen.no/Oppland/Miljo-og-klima/Naturmangfold/Fremmede-arter1/

At områder ikke er undersøkt, eller er dårlig oppdatert er nok ikke kun tilfelle i Valdres.

Morten "Buggie" Stærkeby
Takk for svar! Har tatt kontakt.