Sign In  Register

 

Ut av Afrika


Hva er den nåværedende konsensusen om Ut av afrika-teorien? For en måned tid siden hørte jeg snakk om at forskere hadde gjort relativt nylige funn som tydet på at Ut av afrika-teorien ikke stemte? Jeg klarte ikke å finne noe spesifikt om dette via google, litt vanskelig når jeg ikke vet eksakt hva jeg leter etter. Så da håper jeg dere er litt oppdaterte på dette området.

Tillegsspm: Når en snakker om "ut av afrika", snakker en da om den siste migrasjonsbølgen eller snakker vi om alle migrasjonsbølgene samlet?

Mvh Anna.
Replies

Kopi av melding:
Opprinnelig postet av Limnoan

Kom nettopp over disse artiklene på nettet. Er det noe nytte i dem?
https://phys.org/news/2017-08-archaic-dna-rewrites-human-evolution.html
https://phys.org/news/2017-07-dna-early-neanderthal-timeline-modern.html
https://phys.org/news/2010-03-ancestor-scientists-ponder-dna-siberia.html


AA


Disse var interessante men jeg vet ikke helt om de svarer på spørsmålet mitt. Det virker dog som om forskerne opererer ut i fra at Ut av Afrika-modellen. Men var det altså ikke sånn at det ble sådd tvil om denne for en stund siden, eller?
Det er vel Ut av Afrika-hypotesen som har mest momentum for tiden, men det finnes fortsatt noen som er tilhengere av Multiregional-hypotesen.

Det kan være greit å være klar over hva de to hypotesene sier:

Ut av Afrika-hypotesen sier i korthet følgende:
- hominider har utvandret fra Afrika i flere etapper
- Homo sapiens utviklet seg i Afrika, og vandret ut og erstattet tidligere hominider.

Multiregiona-hypotesen sier i korthet følgende:
Homo erectus utvandret fra Afrika, og spredde seg over de ulike verdensdelene. Homo erectus ga opphav til de ulike menneskerasene (klar over at dette er et betent begrep i enkelte kretser, men de som blir støtt, kan sette inn sitt foretrukne synonym). Genflyt mellom populasjonene hindret oppsplitting i ulike arter.

Enhver forklaring på menneskets spredning på kloden må forklare følgende observasjoner:
- de tidligste hominidefossilene er fra Afrika
- Større divsersitet innen afrikanske genomer enn eurasiske og australske genomer.
-1-4 % neanderthaler-gener i moderne nordafrikanske,europeiske og asiatiske genomer.
- Fraværende neandertalgener i populasjoner i sør, vest og øst-Afrika.
-4-6% denisova-gener i moderne populasjoner i Melanesia

Siste ord er nok ikke sagt i denne debatten. Det som er klart er tilhenger av begge hypotesene har måttet endre på hypotesene etterhvert som nye data har blitt funnet.

Noen sider som bedre forklarer dette:
http://www.actionbioscience.org/evolution/johanson.html (fra 2001, har ikke alle de nyeste observasjonene, som f.eks. oppdagelsen av at Neanderthalere og Homo sapiens sapiens har utvekslet gener.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3991479/ (2011) - genom fra australske aboriginere antyder multiple migrasjonsbølger inn i Asia.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4636834/ - genetiske studier tyder på multiple migrasjonsbølger ut av Afrika

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4844272/ - en nokså oppdatert review-artikkel om temaet.

Svar på tilleggspm: Når man snakker om Ut av Afrika, så mener man som regel ideen om at Homo sapiens (anatomisk moderne mennesker) vandret ut av Afrika. Både den multiregionale hypotesen og ut av Afrika-hypotesen erkjenner at Homo erectus utvandret fra Afrika først (kalles noen ganger for "Ut av Afrika 1"), uenigheten går/gikk på hvor Homo sapiens oppstod, i Afrika, eller multiregionalt utenfor Afrika.


Morten "Buggie" Stærkeby
Kopi av melding:
Opprinnelig postet av BuggieMultiregiona-hypotesenTakk for et veldig fint svar, Morten.

Er det multiregiona-hypotesen som blir lagt vekt på i argumenteringen her? https://www.scientificamerican.com/article/is-the-out-of-africa-theory-out/ og denne http://nypost.com/2017/05/23/this-fossilized-tooth-might-prove-humans-came-from-europe-not-africa/
Jeg fikk den tilsendt av noen som virket å legge veldig stor vekt på dette, og går så langt som å si at det tilbakeviser ut av afrika - men kan det stemme da? Det virker jo litt tynt? Hvorfor vektlegges dette så mye?
Last edited by Annabanan 15 Aug 2017 14:09
Fra den siste artikkelen:
"The continuity of the 'Eurasian dental pattern' from the early Pleistocene until the appearance of upper Pleistocene Neandertals suggests that the evolutionary courses of the Eurasian and the African continents were relatively independent for a long period and that the impact of Asia in the colonization of Europe was stronger than that of Africa," the researchers wrote in the new report. "This finding does not necessarily imply that there was no genetic flow between continents, but emphasizes that this interchange could have been both ways."

Slik jeg tolker konklusjonen, avviser den ikke bidrag fra Afrika, men peker på at det også kom viktige bidrag fra Asia.

AA

( x )

© 2000-2018 BIO

powered by : Snitz Forums MVC © 2000-2018
Forum ver: 1.1.3.2

Page Generated in 0.1267 sec