Et av teglflyene?


Jeg har problemer med dette nattflyet:


Rindal MR, 16. august.

Takknemlig for hjelp med å få på riktig navn.

gunder