seks grunner til å ikke utvinnne olje i LoVe


http://www.imr.no/publikasjoner/andre_publikasjoner/kronikker/2017/seks_grunner_til_at_vi_ikke_anbefaler_oljeutvinning_i_lofotenvesteralensenja/nb-no

Skrevet av Havforskningsdirektør prof. Sissel Rogne og Frode Vikebø, programleder Marine prosesser og menneskelig påvirkning. Begge havforskningsinstituttet