Livet i havet - se debatt om prioriteringer mm


Sjå havdebatten frå Arendalsuka

Debatt om moglegheiter og utfordringar i våre hav- og kystområde. Blant tema var verdiskaping og berekraft, plast og anna marint søppel.

Deltagere:

Havforskingsdirektør Sissel Rogne og Øystein Djupedal.
Frå Havforskingsinstituttet stilte også forskarane Frode Vikebø og Bjørn Einar Grøsvik. Dei snakka om høvesvis sårbare stadium av fisk og andre marine ressursar og marin plast og mikroplast – førekomst og skade på marint dyreliv. I denne bolken deltok også Kjell Ingebrigtsen frå Norges Fiskarlag og Nina Jensen frå WWF Noreg.

http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2017/august/mot_oss_i_arendal/nb-no
Replies

Og så var det fiskeriministerens ros av alt vi er bra på innen utnyttelse av havet og debatten om oljeutvinning i Lofoten:

https://www.youtube.com/watch?v=rpN2QL_DgCM