Sign In  Register

 

Bok om moser


Hvis man skal kjøpe seg en bok om norske moser med illustrasjoner og bilder, hvilken anbefaler dere?
Replies

Hvis du vil ha gode illustrasjonar av flest mulig arter, kommer du vel ikke unna de tre mosebindene i Nationalnyckenl.
Riktig nok på svensk, men det finnes ikke noe tilsvarende på norsk.
De dekker dessverre ikke levermoser, torvmoser eller bjørnemoser.
http://www.nationalnyckeln.se/sv/bokverket/publicerade_volymer/

Ellers har http://www.bokus.com/bok/9789185221301/mossor-en-faltguide/ nøkler både til levermoser og bladmoser, pluss foto av mange arter.

EinarV
Takk for svar Einar !
Enig med Einar!
"Mossor - en fälthandbok" er bra fordi den inneholder nøkler til alle nordiske arter av alle mosegruppene (muligens med unntak av noen få nyoppdagede arter). Imidlertid har den begrenset med bilder.

Nationalnyckeln har bra bilder och beskrivelser på de fleste bladmosene. I det siste bindet (med pleurokarpe arter) er det dessverre kun inkludert svenske arter. De to første bindene inkluderer alle nordiske arter av akrokarper.

Hvis en vil ha en komplett bok om levermoser må en gå til engelskspråkig litteratur. For torvmoser finnes Flatbergs store bok som jeg ikke husker hva heter.

Kan også anbefale "Mosses and Liverworts of Britain and Ireland - a field guide" som har bra bilder. I tillegg har den mange bra tips om hvordan en kjenner igjen artene i felten, inkludert ting som ikke er nevnt i annen litteratur.