biokonferansen 2017 3 november Symbiose


SYMBIOSE. På årest BIO-konferanse markerer vi 50-årsjubileet for at Jostein Goksøyr og Lynn Margulis parallelt lanserte endsymbioseteorien. I tillegg spinner vi videre på symbiosebegrepet fra celle til samfunn.

Tid og sted: Fredag 3. november, kl 08.30-17.00 i Kristine Bonnevies hus, Auditorium 3. Universitetet i Oslo Blindern.
Påmelding: Konferansen krever påmelding og prisen dekker blant annet lunsj og forfriskninger kr 400,- (300.- for medlemmer og 100,- for studentmedlemmer, begrenset med studentplasser).
Arrangør: Norsk Biologforening (BIO) i samarbeid med Tømtestiftelsen, Realfagsbiblioteket og Institutt for biovitenskap ved UiO.

SYMBIOSE: I årest BIO-konferanse markerer vi 50-årsjubileet for at Jostein Goksøyr og Lynn Margulis parallelt lanserte endsymbioseteorien. I tillegg spinner vi videre på symbiosebegrepet fra celle til samfunn.

http://www.bio.no/feature-bio-konferansen/47-biokonferansen/232-bio-konferansen-2017-program.html


Foreløpig program


08:30 - 09:00 Registrering og kaffe

09:00 - 09:10 Velkommen

09:10 - 09:30 Åpning

DEL 1: ENDOSYMBIOSEN
09:30 - 09:40 Endosymbionteorien 50 år ved UiB.
Anders Goksøyr

09:40 - 10:10 Endosymbionteorien 50 år. Historien om Lynn Margulis og Jostein Goksøyrs teori
Ricardo S. Reis dos Santos

10:10 - 10:40 Endosymbiose 50 years after
John Archibald

10:40 - 11:00 Kaffe/frukt

DEL 2: NATUREN
11:00 - 11:30 Mycorrhiza
Håvard Kauserud

11:30 - 12:00 Insekter og symbioser
Anne Sverdrup-Thygeson

12:00 - 12:30 PechaKucha-foredrag
4 små foredrag

12:30 - 12:50 Utdeling av Bonnevieprisen

12:50 - 13:50 Lunsj

DEL 3: MENNESKET OG SAMFUNN
13:50 - 14:00 Lansering av nye Spør en biolog!
Torborg Galteland

14:00 - 14:30 Tarmbakteriene og oss
Johannes Espolin Roksund Hov

14:30 - 15:00 PechaKucha-foredrag
4 små foredrag

15:00 - 15:30 Samarbeid fra cellekjerne til samfunn
Dag O Hessen

15.30 16.00 DebattFra ca kl 16 inviteres du til Pub.


Biokonferansen 2017 arrangeres av Norsk Biologforening i samarbeid med Tømtestiftelsen, Institutt for biovitenskap ved Uio og Realfagsbiblioteket ved UiO.

Replies

Det er endringer her. Programmet oppdateres i morgen.