Hvem spiser hvem på 300 meters dyp?


Hvem spiser hvem på 300 meters dyp?
Forskere har godt kjennskap til de fleste artene vi finner, og kun sjelden finner man nye arter. Men det er få arter vi kjenner atferden til, og enda færre som hittil har avslørt sine matvaner. Se våre "blodferske" filmopptak nedenfor. Vi advarer mot sterke bilder fra sjøedderkoppens brutale fremferd!

http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2017/august/hvem_spiser_hvem_pa_300_meters_dyp/nb-no
Replies

Den sjøedderkoppen vil jeg helst ikke kommer ut for! Av flere grunner.