Sign In  Register

 

Økosystem oppgave


Hei, har fått i oppgave å ta bilde av 6 arter i et økosystem i fjæra ved hjemplassen. I en senere oppgave spørres det om å lage en næringskjede av disse artene. Tenkte å starte med en tang art som produsent, men vet ikke helt hva som spiser hva (tenker at snegler spiser tang, kanskje?). Har ikke så gode kunnskaper i forhold til dette og finner ikke så mye god informasjon på net. Lurte derfor på om noen kunne komme med noen forslag til hvordan jeg skal velge artene mine, og kanskje en pekepinn på hva som spiser hva? All hjelp blir satt pris påsmile

Tenker at en slik linje kanskje blir rett (men er ganske usikker): Tang -> Snegle -> fisk -> fugl -> større fugl -> x (hvor x kan være på uansett trofisk nivå.)

Takk på forhåndsmile
Replies

Andre del av oppgaven er i utgangspunktet håpløs! Økosystemet i fjæra er neppe så enkelt at det kan settes opp på rett linje.

Det kan være at læreren blir fornøyd med det oppsettet du foreslår.

Kanskje tangloppe er et bedre ledd enn snegl, for jeg ville tro tanglopper er mer atraktive for fisk.


En vri på fugletemaet kunne være fisk>måkeunge>svartbak.

I tillegg vil det i naturen være en rekke sidespor: Tang råtner uten å bli spist, topppredatorer kan være altetende og så videre...

AA