Sign In  Register

 

Plantevekst kontroll


Hei, har fått en flersvars oppgave som jeg har litt problemer med å svare på, og lurte på om noen kunne hjelpe meg å resonnere litt. Oppgaven går slik:
1. Hva kan fungere som kontroll når vi skal teste hvordan lysstyrken påvirker veksten til en planteart?
a. Totalt mørke
b. Ekstra tilskudd av næringssalter
c. Konstant lysstyrke
d. Andre plantearter

Jeg tenker egentlig at en kombinasjon av a og c er riktig, men har bare lov å gi et svar. Vi må jo ha noe å sammenligne planteveksten med. Er lysstyrken konstant vil vi jo kun se planten med lys på, og derav ikke vite om det er lyset som skaper veksten. Det samme gjelder mørket og potensiell hemming av vekst.

Hadde satt stor pris på om noen kunne hjelpe meg med denne oppgaven. smile
Replies

Har du sett noe som har vokst i totalt mørke noen gang (f.eks i en kjeller)? Søk på etiolering, så ser du hvorfor alt. a ikke nødvendigvis er en relevant kontroll.

Kan for så vidt legge ved en lenke også da...

http://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/leksikon/e/etiolering.html

Sauebonde & Cand.Ikke
Antok at siden det sto lysstyrke og ikke lys generelt mente de en forskjell i "voksegrad". Og siden etiolerte planter vanligvis får den samme karakteristikken, vil ikke dette være en dårlig måte å sjekke denne graden av vekst for akkurat denne arten?