Sign In  Register

 

Lav på stor stein nær sjøen


Denne laven fant jeg på en stor stein ganske nær sjøen på Vigdel i Sola kommune. Er det noen som kjenner den?
Replies

Ja her har du en Dermatocarpon - art. Sjekk opp mot Dermatocarpon miniatum, glatt lærlav. Men jeg ville tatt med en bit og undersøkt i mikroskop for sikkerhets skyld.
Hei,

Jeg så dessverre ikke svaret før nå. Mange takk skal du ha! - Jeg får sammenlikne med arten du har foreslått. Jeg måtte i så fall få andre til å sjekke i mikroskop for meg, etter ny tur til Vigdel, og jeg måtte jo ha hatt referansemateriale i tilfelle jeg hadde mikroskopmuligheter.

Jeg har nå sjekket mot bildene som ligger i nettbasen "Norsk Lavflora", og det må jo være Dermatocarpon miniatum. Er det greit for deg at jeg setter deg som bestemmer?


Mvh
Jan
Last edited by jalsvik 20 Sep 2017 14:39
Jeg forstår blåvinges svar slik at han, som har sett arten MANGE ganger, er sikker på slekta ut fra bildet, men litt usikker på art. Da er det sånn det er i dette tilfellet - usikker glatt lærlav.
Hei,

Ja, jeg forstår også blåvinge slik som du sier. Når jeg ser på mulige forvekslingsarter, av de som er registrert på Artsobservasjoner, så er det vel kun bekkelær, Dermatocarpon luridum, som er aktuell. De øvrige Dermatocarpon-artene ser ut til å være så sjeldne at de ikke er fotografert. - Du har rett i at blåvinge har sett den mange ganger, det har du Tove også, og bildet er jo ikke så dårlig at det ikke skulle være mulig å konkludere. Men man SKAL selvsagt være sikker, så kanskje er ikke bildet godt nok. (Det er forresten litt merkelig at ingen som har lagt ut denne arten, har noen opplysninger om at de har mikroskopert den, slik det er vanlig å opplyse om i slike tilfeller.) - Jeg må åpenbart skaffe meg mikroskop hvis jeg skal fortsette å se etter lav som ikke kan bestemmes med det blotte øyet. Og jeg kommer ikke til å publisere denne arten før jeg har satt meg skikkelig inn i den.
Last edited by jalsvik 21 Sep 2017 23:14
Til bestemmelse av arter er det etter min mening helst det beste å ta utgangspunkt i bøker, synes nå jeg, og dessuten prøve å foreta en mest mulig selvstendig vurdering. Artsobservasjoner kan være en god hjelp, men man skal alltid ta høyde for at andre(i ytterste konsekvens) kan ha tatt feil. Når man registrerer arter med bilder er det nesten umulig å aldri få et "bomskudd". Innsamlede belegg har nok høyere "status" enn "human observation".

Denne arten er trolig glatt lærlav men fordi jeg ikke er sikker kan jeg ikke være bestemmer. Men slekten skal være riktig.

Takk for god informasjon, blåvinge. Jeg er enig. Jeg har kun "Norsk lavflora" av Holien og Tønsberg. Den står jo omtalt der, men forsåvidt er foto og omtale på nettsider like gode i akkurat dette tilfellet, men når ikke du er sikker, så er i alle fall ikke jeg sikker, selv om jeg har mest tro på den du har foreslått. - Denne får forbli ubestemt. - Takk for at du tok deg tid. Jan