Sign In  Register

 

tare ? , i sjøkanten


Jeg kan ikke navnet på en eneste tare.. men kan denne bestemmes ?

Replies

Ja. Japansk drivtang.

hotr
takkersmile

Endre
Svartelistet!
Uff... her jeg bor er det mange svartelistede arter i naturen.
Jeg registrerer den inn i artsobservasjoner.