Sign In  Register

 

Er dette også en tege?


På tusenstråleblad i dag, Madla, Stavanger. Er dette også en tege? Og er det noen som vet noe om den?
Replies

Det er en støvlus, men art vet jeg ikke.

Stefan
Hei,

Mange takk for retningsangivelse. Jeg får "forske" videre i den gruppen. Jan
Valenzuela flavidus.

KMO
Takk for artsbestemmelse KMO, da får jeg styre "forskerinnsatsen" mot noe annet. Jeg var ikke kommet i gang enda.

Mvh
Jan